PDA

View Full Version : Kế toán tổng hợp  1. Bắt buộc sử dụng hóa đơn do doanh nghiệp tự in từ ngày nào ạh??
  2. Các chứng từ cần thiết cho một công trình
  3. Giáo trình tổng quan kế toán hành chính sự nghiệp
  4. Bản chất các tài khoản của danh mục tk (1->9)
  5. Định khoản mua TCSĐ
  6. tk 336- phải trả nội bộ và cách sử dụng vào thực tế
  7. Kế toán trong doanh nghiệp Vận Tải
  8. Công việc của kế toán tổng hợp là làm những gì?
  9. Cách xử lý các trường hợp ghi sai hoá đơn