PDA

View Full Version : Doanh thu, giảm trừ  1. Các bạn oi! cung cấp dịch vụ có phản ánh giá vốn không?
  2. hươ\\
  3. Hướng dẫn chiết khấu thương mại
  4. Hoá đơnbị trả lại?