PDA

View Full Version : Nghiệp vụ khác 1. Kế toán nhà hàng ăn uống?
 2. Xây dựng quy chế tài chính
 3. Mọi người định khoản giúp mình nghiệp vụ này với
 4. Thuế TNDN tạm tính
 5. tài khoản "sản phẩm dở dang"
 6. Hạch Toán Kế Toán TK 139 "Dự phòng phải thu khó đòi"
 7. Hạch Toán Kế Toán TK 141 "Tạm ứng"
 8. Hạch Toán Kế Toán TK 142 "Chi phí trả trước NH"
 9. Hạch Toán Kế Toán TK 144 "cầm cố, ký cược quỹ NH"
 10. Hạch Toán Kế Toán TK 151 "Hàng mua đang đi đường"
 11. Hạch Toán Kế Toán TK 152 "Nguyên Vật Liệu"
 12. Hạch Toán Kế Toán TK 153 "Công Cụ Dụng Cụ"
 13. Hạch Toán Kế Toán TK 154 "Chi Phí Sản Xuất KD dở dang"
 14. Hạch Toán Kế Toán TK 155 "Thành Phẩm"
 15. Hạch Toán Kế Toán TK 356 Quỹ phát triển khoa học CN
 16. Hạch Toán Kế Toán TK 3534 Quỹ thưởng BQL Điều Hành Cty
 17. Hạch Toán Kế Toán TK 418 Các quỹ khác thuộc Vốn CSH
 18. Thông tư 40/2010/TT-BTC
 19. Hạch Toán Kế Toán TK 113 " Tiền đang chuyển "
 20. Hạch Toán Kế Toán TK 128 "Đầu tư ngắn hạn khác"
 21. Hạch Toán Kế Toán TK 155 "Thành Phẩm"
 22. Hạch Toán Kế Toán TK 156 " Hàng hóa "
 23. Hạch Toán Kế Toán TK 157 "Hàng gửi đi bán"
 24. Hạch Toán Kế Toán TK 158 "Hàng hóa Kho Bảo Thuế"
 25. Hạch Toán Kế Toán TK 159"Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn"
 26. Hạch Toán Kế Toán TK 161 " Chi Sự Nghiệp "
 27. Hạch Toán Kế Toán TK 171 "Giao Dịch M Bán Trái Phiếu CP"
 28. [Luận văn] Hàng rào phi thuế quan
 29. [Giáo trình] Giáo trình Thuế - ĐH Bách khoa Hà Nội
 30. [Tài liệu] Bài tập Thuế có đáp án
 31. Luật Thuế Thu nhập cá nhân
 32. Tổng hợp văn bản pháp luật thuế ban hành tháng 01/2012
 33. Tổng hợp văn bản pháp luật thuế ban hành tháng 02/2012
 34. Hạch Toán Kế Toán TK 212 "Tài sản cố định thuê TC"
 35. Hạch Toán Kế Toán TK 213 "Tài sản cố định vô hình"
 36. Hạch Toán Kế Toán TK 214 "Hao mòn Tài Sản Cố Định"
 37. Hạch Toán Kế Toán TK 217 "Bất động sản đầu tư"
 38. Hạch Toán Kế Toán TK 221 "Đầu tư vào Cty con"
 39. Hạch Toán Kế Toán TK 222 "Vốn góp liên doanh"
 40. Hạch Toán Kế Toán TK 223 "Đầu Tư vào Cty Liên Kết"
 41. Hạch Toán Kế Toán TK 228 "Đầu Tư Dài Hạn"
 42. Hạch Toán Kế Toán TK 229 "Dự phòng giảm giá ĐTư DH"
 43. Hạch Toán Kế Toán TK 241 "Xây dựng cơ bản dỡ dang"
 44. Hạch Toán Kế Toán TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn"
 45. Hạch Toán Kế Toán TK 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn"
 46. Hạch Toán Kế Toán TK 311 "Vay Ngắn Hạn"
 47. Hạch Toán Kế Toán TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả"
 48. Hạch Toán Kế Toán TK "Thuế phải nộp"
 49. Hạch Toán Kế Toán TK 334 "Phải trả người lao động"
 50. Hạch Toán Kế Toán TK 335 "Chi phí phải trả"
 51. Hạch Toán Kế Toán TK 337 "Thanh toán theo tiến độ XD"
 52. Hạch Toán Kế Toán TK 338 "Phải trả, phải nộp khác"
 53. Hạch Toán Kế Toán TK 341 "Vay dài hạn"
 54. Hạch Toán Kế Toán TK 342 " Nợ Dài Hạn "
 55. Hạch Toán Kế Toán TK 343 "Trái phiếu Phát Hành"
 56. Hạch Toán Kế Toán TK 344 Nhận ký quỹ dài hạn
 57. Hạch Toán Kế Toán TK 347 "thuế TN hoãn lại phải trả"
 58. Hạch Toán Kế Toán TK 351 Quỹ trợ cấp mất việc
 59. Hạch Toán Kế Toán TK 352 "Dự Phòng Phải Trả"
 60. Hạch Toán Kế Toán TK 411 " Nguồn vốn kinh doanh "
 61. Hạch Toán Kế Toán TK 412 "Chênh lệch đánh giá lại TS"
 62. Hạch Toán Kế Toán TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 63. Hạch Toán Kế Toán TK 414 "Quỹ đầu tư Phát Triển"
 64. Hạch Toán Kế Toán TK 415 "Quỹ dự phòng Tài Chính"
 65. Hạch Toán Kế Toán TK 356 Quỹ phát triển khoa học CN
 66. Hạch Toán Kế Toán TK 3534 Quỹ thưởng BQL Điều Hành Cty
 67. Hạch Toán Kế Toán TK 418 Các quỹ khác thuộc Vốn CSH
 68. Hạch Toán Kế Toán TK 419 Cổ Phiếu Quỹ
 69. Hạch Toán Kế Toán TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối
 70. Hạch Toán Kế Toán TK 441 Nguồn vốn đầu tư XD CB
 71. hạch toán vốn góp tại công ty mới thành lập
 72. Giúp mình phần giảm giá hàng bán trả góp
 73. Cách xử lý hoa đơn trên 20triệu
 74. Thay đổi địa chỉ trong đăng ký kinh doanh?
 75. Hàng mua xuất thẳng không qua kho?
 76. Quy định về cách viết, ngôn ngữ và kích thước hoá đơn
 77. Những lỗi thường gặp khi thực hiện công tác tổ chức kế toán
 78. Phân biệt 4 trường hợp chiết khấu thanh toán, CK thương mại, giảm giá hàng bán...
 79. Một số lưu ý khi ghi chép sổ sách kế toán cho doanh nghiệp
 80. Học nghiệp vụ kế toán tổng hợp
 81. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán như thế nào ?
 82. 28 Câu hỏi thường gặp về hóa đơn chứng từ mà kế toán cần biết
 83. Cách phân biệt hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập
 84. Hướng dẫn những bước cơ bản khi làm kế toán nhập khẩu hàng hóa
 85. Hướng dẫn cách xử lý và hạch toán hàng bán bị trả lại
 86. Hướng dẫn cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng
 87. Công việc kế toán cần làm vào dịp cuối năm 2014 và đầu năm 2015
 88. Những bước kế toán cần làm để khóa sổ kế toán và quyết toán thuế 2015
 89. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế
 90. Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200
 91. Định khoản Nợ 155/ có 154 hay Nợ 632/ có 154?
 92. Hạch toán hàng thuê ngoài gia công chế biến như thế nào?
 93. In sổ sách cuối năm – Kế toán Đức Minh
 94. Công việc của kế toán tiền lương
 95. Những điều cần biết khi đi nộp thuế môn bài
 96. Kế toán cần biết những gì về thuế
 97. Tối ưu hóa lợi nhuận trong doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
 98. Công tác chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cuối năm
 99. Không quá khó để trở thành 1 quản lý kho giỏi
 100. Sự ra đời của hóa đơn điện tử đem lại các lợi ích gì cho DN và cá nhân
 101. Bạn đã biết được bao nhiêu điểm mới ứng dụng cho những loại hóa đơn rồi?
 102. Hãy trở thành các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp qua những điều sau đây
 103. Những điều mà các nhà lãnh đạo không nói thẳng trước mặt bạn
 104. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng doanh nghiệp – Viện đào tạo kế toán Đức Minh
 105. Làm giàu trước tuổi 30 – vì sao không?
 106. Những lợi quyền mà công nhân nữ được hưởng khi mang thai theo quy định Nhà nước
 107. Làm thế nào có thể tiếp cận được nhiều khách hàng trong nền kinh tế thị trường
 108. Muốn dễ dàng vượt qua kỳ phỏng vấn kế toán bạn không nên bỏ qua bài viết sau
 109. Hình thức chuyển giá tiêu biểu - Tăng chi phí đầu vào, giảm chi phí đầu ra
 110. 3 ích lợi thiết thực lúc áp dụng bảo hiểm xã hội online trong cuộc sống hàng ngày
 111. Mức xử phạt đối với việc nộp chậm thuế giá trị gia tăng và cách thức định khoản
 112. DN cần chú ý những gì để phòng tránh những rủi ro mà thuế giá trị gia tăng mang lại
 113. Các hình thức kinh doanh không cần vốn cho bạn sinh viên yêu thích kinh doanh
 114. Đặc điểm của phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp
 115. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng MTC
 116. Những Hàm excel phổ biến trong tin học văn phòng
 117. Hành trang để trở thành kế toán giỏi
 118. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016
 119. Muốn có kỳ thực tập tốt các bạn sinh viên năm cuối không nên bỏ qua bài viết sau
 120. Vì sao kế hoạch kinh doanh của bạn ko thành công
 121. Các điều cần biết về bảo hiểm thất nghiệp 2017
 122. 6 nguồn tìm kiếm việc làm hữu ích cho người lao động
 123. Thủ thuật kế toán thuế cho dân kế mới vào nghề
 124. Những lưu ý mới nhất về hóa đơn – Viện kế toán Đức Minh
 125. Trình bày cách tính thuế tiêu thụ hàng hóa
 126. Là kế toán bạn nên biết những thông tin về hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 127. Những thao tác excel mà kế toán thường dùng (phần 1)
 128. Các quyền lợi của người lao động mà bạn nên biết
 129. Năm 2017, thuế TNDN có các ưu đãi mới gì?
 130. Tập hợp chứng từ kế toán
 131. Kỹ năng excel dùng cho báo cáo kế toán (phần 2)
 132. Quy định về thủ tục thai sản mới nhất năm 2017
 133. Kế toán xử lý hóa đơn chứng từ sổ sách cuối năm