PDA

View Full Version : Kế toán giá thành  1. Giá thành sản phẩm
  2. Chi phí vượt định mức và phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ phần trăm định mức
  3. Tính giá thành sản phẩm hỏng
  4. ting giá cho công trinh xây dựng
  5. Kế toán chi phí vận chuyển hàng đi gia công
  6. Tài khoản 631 và một số điểm lưu ý
  7. Cách tính chi phí sản xuất và giá thành
  8. Cách xây dựng định mức trong doanh nghiệp sản xuất
  9. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá