PDA

View Full Version : Tài sản ngắn hạn khác  1. CC DC đã phân bổ hết thì phải giải quyết ntn????
  2. Dư nợ TK loại 3 có đúng không?
  3. Hỏi về thời gian phân bổ CCDC
  4. hóa đơn mua NVL năm 2010 còn sót chưa ghi vào sổ qua năm 2011 hạch toán như thế nào?
  5. Thanh toán kì phiếu đáo hạn
  6. Phân bổ CCDC này như thế nào là hợp lý?
  7. CHo em hỏi: Sự khác nhau giữa kê khai thường xuyên và kiêm kê định kì
  8. Mua Công cụ dụng cụ qua tk 153 hay tk242