PDA

View Full Version : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 1. Định khoản sổ phụ của ngân hàng như thế nào?
 2. Tính Tiền Lãi vay ngân hàng như thế nào ?
 3. Tiền thuế ngân hàng có phải nộp không ạ.
 4. Hỏi về giá trị tiền tối đa trên phiếu chi
 5. Ký quỹ mở tài khoản ngân hàng
 6. Tiền đặt trước qua tài khoản ngân hàng không được xuất hoá đơn
 7. Thủ tục vay vốn cá nhân khi TK111 bị âm?
 8. Mất sổ phụ ngân hàng
 9. Giúp mình hạch toan TK 144
 10. Kế toán tiền mặt có vai trò gì?
 11. Thắc mắc về ủy nhiệm chi ???
 12. Khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng
 13. Lãi vay có được đưa vào chi phí k?
 14. Những rủi ro thường gặp khi làm kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 15. Nội dung và kết cấu tài khoản 111- Tiền mặt
 16. Sai sót thường gặp của kế toán ngân hàng
 17. Hệ thống tài khoản 111, cách hạch toán
 18. Phương pháp định khoản 1 số nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền gửi ngân hàng
 19. Kế toán cùng các khoản giao dịch ngoại tệ
 20. Phân biệt dự phòng phải trả với nợ tiềm tàng và các khoản dự phòng khác