PDA

View Full Version : Kế toán nâng cao  1. Tổng quan và bản chất, chức năng Tài chính doanh nghiệp
  2. Cách xây dựng định mức chi phí và phân tích các định mức đó
  3. Thay đổi tên công ty , tên cổ đông và một số ngành nghề kinh doanh
  4. Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ
  5. Cung cap tui dung da vien
  6. Lắp đặt kệ siêu thị tại thị trấn Quốc Oai